NL
MR-ontwerp (lees: meester-ontwerp) is opgericht door mr Erica A.W., afgestudeerd als grafisch ontwerper aan ArtEZ, academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem. MR-ontwerp richt zich op de disciplines: grafisch(e) ontwerp/kunst, fotografie, illustratie.

MR-ontwerp maakt autonoom werk en werk in opdracht. Kernbegrippen in het werk zijn zoeken naar afwijking, anders zien, authenticiteit, intensiteit en passie voor typografische elementen. Het hoofddoel is:

het voelen van het zien


Bij het onderzoekend kijken naar het werk komen meerdere (filosofische) lagen in beeld, zowel realistisch als abstract.

MR-ontwerp is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK), het Platform Beroepskunstenaars Wageningen (bkw) en Landelijk Kunstenaarsgenootschap LKG De Ploegh.

Op opdrachten/overeenkomsten van
MR-ontwerp zijn de algemene voorwaarden van de BNO van overeenkomstige toepassing, zie voorwaarden.      

           

 
    
 

EN
MR-ontwerp (read: meester-ontwerp) is founded by mr Erica A.W., graduaded as a graphic designer at ArtEZ, academy of Arts in Arnhem. MR-ontwerp works in the following disciplines: graphic art and -design, photography, illustration.

MR-ontwerp makes autonomous work and commissioned work. Key factors in the work are seeking for exception, seeing differently, authenticity, intensity and passion for typographic elements. The main goal is:

the feeling of seeing

Researching the work it contains multiple (philosophical) layers, realistic as well as abstract.

MR-ontwerp is a member of the professional
organisation of Dutch Designers (BNO), the National Association for Visual Artists (NABK), the Platform Professional Artists Wageningen (bkw) and National Artists Society (LKG) De Ploegh.

To contracts/agreements of MR-design are General policies of the BNO applied mutatis mutandis.