GRAPHIC ART GRAPHIC DESIGN PHOTOGRAPHY ILLUSTRATION

GA140602 |

SENSORY PERCEPTION - TO BE | 110 x 63 cm | fototechniek satin op 3mm dibond
NL: Het bestaan van kleur en vorm door verplaatsing zonder drager. S. Langer:'Het doel van beeldende kunst is visuele vorm te articuleren, en die vorm naar voren te brengen als het enige, of op zijn minst, belangrijkste object van waarneming.'
EN: The existence of colour and form by displacement without carrier. S. Langer:'The purpose of art is to articulate visual form, and that form to put forward as the only, or at the very least, main object of observation.'