GRAPHIC ART GRAPHIC DESIGN PHOTOGRAPHY ILLUSTRATION

GA140605 |

COLOURFORM XX
NL: Kleur is om ons heen en zo vanzelfsprekend dat we bijna niet meer stilstaan bij het bijzondere van kleur. Pas wanneer er licht is, wordt kleur geboren. W.Goethe: 'Door licht, donker en kleur tezamen kunnen we vorm zien.'
EN: Colour is around us and so obvious that we almost nog longer dwell on the special feature of colour. Only when there is light, colour is born. W.Goethe: 'By light, dark and colour together we can see form.'