NL
MR-ontwerp besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
MR-ontwerp kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MR-ontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website en de daarop/-daardoor verstrekte informatie. Tevens aanvaardt MR-ontwerp geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of sites die verwijzen naar de site van MR-ontwerp.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MR-ontwerp is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via mr-ontwerp.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Wageningen, 2015
      

           

 
    
 

EN
Despite MR-ontwerp makes the utmost efforts to ensure the completeness, accuracy, currentness and accessibility of the contents of this website, no rights can be derived from the information contained within it. MR-ontwerp can not garantee that this website is functioning without faults or incompleted items. MR-ontwerp is not liable for the consequences of the use, in any manner whatsoever, of the information offered at her website or websites which is referred to.

All rights reserved. All copyrights and other intellectual property rights on all the text, images, and other materials on this website (mr-ontwerp.nl) are the property of MR-ontwerp.

Wageningen, the Netherlands, 2015