AANMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF | SIGN UP FOR NEWSLETTER:
INFO@MR-ONTWERP.NL

Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015:
In Theater Junushoff te Wageningen worden werken van meer dan 50 kunstenaars (uit Wageningen, de regio en de rest van Nederland) tentoongesteld tijdens de tweedaagse kunstbeurs ‘Kunst Wageningen’. MR-ONTWERP exposeert met verschillende werken. Op zaterdag 19 en zondag 20 september WELKOM in Theater Junushoff, Plantsoen 3 te Wageningen. Zie ook kunstwageningen & junushoff
In Theatre Junushoff in Wageningen are works from more than 50 artists (from Wageningen, the region and the rest of the Netherlands) showcased during the two-day art fair 'Kunst Wageningen'. MR-ontwerp exhibits with several works. On Saturday 19 and Sunday 20 september WELCOME at Theatre Junushoff, Plantsoen 3 in Wageningen. See also links above.Zondag 13 september 2015:
Tijdens open monumentendag met als thema 'Kunst en ambacht' een samenwerking tussen MR-ontwerp en Villa Arion te Wageningen. Een mogelijkheid om authentieke (gerestaureerde) elementen van een gemeentelijk monument te bezichtigen in combinatie met een expositie van grafisch werk. Opgeluisterd met zang van 'Zingen, zien en horen'. Op zondag 13 september van 13 tot 17 uur welkom aan de Niemeyerstraat 6 te Wageningen. Zie ook openmonumentendag en villa-arion.
During heritage day with the theme 'Art and craft' a collaboration between MR-ontwerp and Villa Arion in Wageningen. A possibility of authentic (restored) elements of a local monument with an exhibition of graphic works. Graced with singing of 'Zingen, zien en horen'. On Sunday 13 september from 13 to 17 hours welcome at the Niemeyerstraat 6 in Wageningen. See also links above.
Zondag 6 september - 10 oktober 2015:

Expositie in Galerie de Ploegh te Amersfoort met als thema 'Buiten versus Binnen'. Een groep van 22 kunstenaars geven hun interpretatie van het thema. MR-ontwerp exposeert met het nieuwe werk Innerconnection, een serie van 8 werken, formaat 45 x 45 cm per stuk. Het werk is geinspireerd op een quote van Goethe: ‘Niets Is binnen, niets is buiten; wat binnen is is buiten, wat buiten is is binnen.' Op zondag 6 september om 16.00 uur feestelijke opening door de voorzitter van LKG de Ploegh. WELKOM aan de Coninckstraat 58 te Amersfoort. Zie ook deploegh
Exhibition at Galerie de Ploegh in Amersfoort with the theme 'Outer versus Inner'. A group of 22 artists give their interpretation of the theme. MR-ontwerp exhibits with the new work Inner Connection, a series of eight works, format 45 x 45 cm each. The work is inspired by a quote from Goethe: 'Nothing is inside, nothing is out; what is inside is outside, what is outside is inside'. On Sunday, September 6th at 16:00 grand opening by the chairman of the LKG Ploegh. WELCOME See also link above.Vrijdag 28 & Zaterdag 29 Augustus 2015:
Internationale Kunstbeurs in de Beurs van Berlage te Amsterdam, georganiseerd door Global Art Agency.
MR-ontwerp exposeert met de werken: Chorus Mysticus I-IX, 9x (60 x 60 cm), Amer-Voorde XXXIII, (100 x 100 cm), Amer-Voorde I, II, V, X, XV, 5x (15 x 15 cm) en Innerconnection (PRIMEUR), 8x (45 x 45 cm): WELKOM in stand C01.
Zie ook amsterdaminternationalartfair en globalartagency
International Art Fair in Beurs van Berlage of Amsterdam, organized by Global Art Agency.
MR-ontwerp exhibits with works: Chorus Mysticus I-IX, 9 x (60 x 60 cm), Amer-Voorde XXXIII, (100 x 100 cm), Amer-Voorde I, II, V, X, XV, 5 x (15 x 15 cm) and the NEW Innerconnection, 8 x (45 x 46 cm). WELCOME at booth C01!
See also links above.
Vrijdag 3 juli t/m woensdag 30 september 2015:
De Ploegh en route: Galerie de Ploegh is zomergast in de Pop-up Gallery van woonwarenwinkel Nijhof in Baarn. De vrij toegankelijke ruimte op de eerste verdieping van de Pop-Up Store / Gallery is gedurende de zomer exclusief voor Galerie de Ploegh. MR-ontwerp, een van de Ploegh-kunstenaars, exposeert met de miniaturen van 'Amer-Voorde I, II, V, X, XV'. Kom kijken! Zie ook deploegh
De Ploegh en route: Galerie de Ploegh is summer-guest in the Pop-Up Gallery of living were shop Nijhof in Baarn. The free space on the first floor of the pop-up Store/Gallery is exclusively for Galerie de Ploegh during the summer. MR-ontwerp, one of the Ploegh-artists, exhibits with 'Amer-Voorde I, II, V, X, XV'. Come and see!
See also link above.Zondag 21 juni 2015:
Afsluitende dag van het tweejaarlijkse Foto Festival Naarden, verschillende expositielocaties verspreid over het immer mooie Naarden-Vesting met als thema 'Water, water'. In de grote kerk een lezing van fotograaf Jimmy Nelson over zijn passie. Tevens aldaar zijn werk en dat van Frans Lanting te zien. Zie ook fotofestivalnaarden
Final day of the biennial Photo Festival Naarden, various exhibition locations throughout the ever beautiful Naarden-Vesting, with the theme 'Water, water'. In the large church a lecture by photographer Jimmy Nelson about his passion. Also there to see his work and that of Frans Lanting.
See also link above.Zondag 31 mei 2015:
Laatste dag van de combinatie van de Kunstrai en de Amsterdam Art Fair, de eerste een begrip, de tweede voor het eerst en nu al naam gemaakt. Voor 2015 een geslaagde combinatie en voor 2016 een vervolg. Zie ook kunstrai en amsterdamartfair
Last day of the combination of the Kunstrai and the Amsterdam Art Fair, the first an understanding, the second for the first time and already made a name for itself. A successful combination by 2015 and sequel in 2016. See also link above.
Vrijdag 22 en Zaterdag 23 mei 2015:
De eerste internationale Art Fair in Japan in het bruisende Tokyo (Quest Hall te Harajuku), georganiseerd door Global Art Ageny. MR-ontwerp exposeert met de werken 'Chorus Mysticus', 9x (60 x 60 cm) en 'Amer-Voorde-XXXIII', 100 x 100 cm. Met brochures en visitekaartjes zowel in Engels als Japans! Zie ook tokyointernationalartfair en globalartagency
The first International Art Fair in Japan in the bustling Tokyo (Quest Hall in Harajuku), organised by Global Art Ageny. MR-ontwerp exhibits with works ' Chorus Mysticus ', 9 x (60 x 60 cm) and ' Amer-Voorde-XXXIII ', 100 x 100 cm. With brochures and business cards both in English and Japanese!
  

Zaterdag 25 en Zondag 26 april 2015:
De zestiende editie van de Culturele Ronde Wageningen: een tweejaarlijkse kunstmanifestatie met een overzichtstentoonstelling in Museum Casteelse Poort te Wageningen (van 11 t/m 26 april) en een atelierroute (za 25 en zo 26 april) langs verschillende ateliers/expositieruimtes. Zie ook cultureleronde
The sixteenth edition of the cultural Round Wageningen: a biennual art event with a retrospective exhibition in Museum Casteelse Poort in Wageningen (from 11 to 26 april) and a Studioroute (Sat 25 and Sun 26 april) through various studio's/exhibition rooms. See also link above.

  

Zondag 19 april 2015:

Openingsexpositie 'Groot uitgepakt met miniatuur' in de nieuwe locatie van Galerie de Ploegh in Amersfoort. Na 11 jaar keert de Ploegh vanuit Soest weer terug naar Amersfoort in een geheel vernieuwde Galerie aan de Coninckstraat 58. Op de nieuwe locatie tonen 45 Ploegh-kunstenaars werken op uitsluitend formaat 15 x15 cm en/of 100 x 100 cm. MR-ontwerp exposeert met de miniatuur-serie 'Amer-Voorde I, II, V, X, XV' en op groot formaat 'Amer-Voorde XXXIII', werk geinspireerd op genoemde terugkomst naar Amersfoort. Er is een theorie dat Amersfoort voortkomt uit de naam Amer-Voorde, gebaseerd op de Amer (=de rivier de Eem) en Voorde, zijnde een doorwaadbare plaats. Amersfoort heeft voorts het kengetal 033, een getal bijzonder voor MR-ontwerp en tevens een 'meesterlijk', magisch en religieus getal. Deze ingredienten waren de input voor het ontstaan van Amer-Voorde, de iillusie van een landschap, waarbij alle beelden tezamen in horizontale (en voor het groot formaat tevens in verticale danwel diagonale) richting als een codering steeds tot het getal 33 leiden. Tot en met 30 mei, zie ook deploegh

Opening of the exhibition ' Large unpacked with miniature ' in the new location of Galerie de Ploegh in Amersfoort. After 11 years the Ploegh returns from Soest to Amersfoort in a whole new Gallery at the Coninckstraat 58. On the new location 45 Ploegh-artists shows their work in just size 15 x 15 cm and/or 100 x 100 cm. MR-ontwerp exhibits with the miniature series 'Amer-Voorde I, II, V, X, XV ' and on large format ' Amer-Voorde the XXXIII ', work inspired by the mentioned return to Amersfoort. There is a theory that the name Amersfoort derives from Amer-Voorde, based on the Amer (= the river Eem) and Voorde, being a Ford. Amersfoort has also the telephone citynumber 033, a special number for MR-ontwerp and also a 'masterly', magical en religious number. These ingredients were the input to the development of Amer-Voorde, the iillusion of a landscape, in which all the images together in horizontal (and for the large size also in vertical or diagonal) direction as an encoding is always at the number 33. To see until 30 May,
See also link above.

Het landschap waar kunstenaar en stad elkaar weer ontmoeten: Amer-Voorde!
Een nieuwe horizon en te beploeghen grond met de Amer en een Voorde als basis.
De kracht van 33 in alle richtingen.

The landscape where artist and city meet again: Amer-Voorde!
A new horizon and to be ploughed land with the Amer (river Eem) and a Voorde (Ford) as a base. The
illusion of a landscape and the power of 33 in all directions.


  
'Amer-Voorde-I' 15 x 15 cm


Zondag 5 april 2015:
Expositie van Anton Corbijn in het Fotomuseum en Gemeentemuseum te Den Haag: tweemaal, maar niet dubbel. Wanneer is fotografie kunst? Grafische juweeltjes! Zie ook fotomuseum en gemeentemuseum
Exhibition by Anton Corbijn in the photo museum and municipal museum the Hague: twice, but not double. When is photography art? Graphic jewels!
See also link above.


LP-hoes van Anton Corbijn voor U2.

Vrijdag 20 februari 2015:
Na meer dan veertig jaar na de laatste presentatie van Rothko in Nederland in het Gemeentemuseum Den Haag nog tot 1 maart a.s. tentoonstelling van Mark Rothko's (1903-1970) werk. Interactie van kleuren: van blozend roze en jubelend geel, tot knallend blauw en somber zwart: een must-see. Catalogus helaas uitverkocht! Zie ook gemeentemuseum
After more than forty years after the last presentation from Rothko in the Netherlands, at the gemeentemuseum Den Haag until 1 March exhibition of Mark Rothko's (1903-1970) work. Interaction of colours: from blushing pink and blue and dark yellow, to popping exulting black: a must-see. Catalogue sold out! See also link above.
Zondag 15 februari 2015:
Vanaf 14 uur in Galerie de Ploegh te Soest een demonstratie door Constance Visser & Henk van der Ven van de grafische sjabloontechniek, zoals Hendrik Werkman (kunstenaar en verzetsstrijder, 1882-1945) die toepaste in zijn werk. Ook in hun eigen werk gebruiken Visser & van der Ven regelmatig de sjabloontechniek, stempels en inktrollers. Zie ook deploegh en grafislava
From 2 pm in Galerie de Ploegh Soest a demonstration by Constance Visser & Henk van der Ven of the graphic template technique, such as Hendrik Nicolaas Werkman (artist and resistance fighter, 1882-1945) used it in his work. Also in their own work Visser & van der Ven use regularly the template technique, stamps and ink rollers. See also links above.


Vrijdag 6, Zaterdag 7 & Zondag 8 februari 2015:
Oxford Art Fair in de historische Town Hall van het al evenzo historische Oxford, georganiseerd door Global Art Agency.
MR-ontwerp exposeert met de werken: Chorus Mysticus I-IX, 9x (60 x 60 cm), Revelation I-III, 3x (40 x 40 cm) en Revolved Contrast, 6x (40 x 46 cm). Zie ook oxfordinternationalartfair en globalartagency

Oxford Art Fair in the historical Town Hall of al similarly historic Oxford, organized by Global Art Agency.
MR-ontwerp exhibits with works: Chorus Mysticus I-IX, 9 x (60 x 60 cm), Revelation I-III, 3 x (40 x 40 cm) and Revolved Contrast, 6 x (40 x 46 cm). See also links above.
 

Zondag 11 januari 2015:
Opening Grafiekmanifestatie (GM) 2015 (t/m 7 maart 2015) 'Geluk bij de Ploegh, 96,69 is nog steeds genoeg!' en nieuwjaarsborrel in Galerie de Ploegh te Soest. Doel van de jaarlijks terugkerende Grafiekmanifestatie is kunst 1 keer per jaar betaalbaar voor iedereen, de zogeheten speciale Grafiekprijs. De GM inmiddels een begrip! MR-ontwerp exposeert met de werken Revelation I en II. Zie ook deploegh
Opening Grafiekmanifestatie (GM) 2015 (until 7 March 2015) ' happiness at the Ploegh, 96,69 is still enough! ' and new year drink in Galerie de Ploegh Soest. Purpose of the annual Grafiekmanifestatie is art affordable for everyone once a year, the so-called special chart price. The GM is well known! MR-ontwerp exhibits with works Revelation I and II. See also link above.'Revelation-I & II'

Vrijdag 12 & Zaterdag 13 december 2014:
Barcelona Art Fair in het adembenemende Casa Batllo van Gaudi, georganiseerd door Global Art Agency. MR-ontwerp exposeert met de werken Chorus Mysticus i-IX, 9x (60 x 60 cm) en Revolved Contrast, 6x (40 x 46 cm). Zie ook bcnartfair en globalartagency
Barcelona Art Fair in the stunning Gaudi's Casa Batllo, organized by Global Art Agency. MR-ontwerp exhibits with works Chorus Mysticus I-IX, 9 x (60 x 60 cm) and Revolved Contrast, 6 x (40 x 46 cm). See also links above.
Zondag 30 november 2014:
Opening 'Nieuwe leden tentoonstelling' met werk van 8 nieuwe Ploegh-leden. Tot en met 3 januari 2015. MR-ontwerp exposeert met de werken Colourform, Sensory Perception-To Be, Every breath you colour en Typo Wageningen. Feestelijke opening zondag 30 november. Introductie nieuwe leden door de voorzitter van de De Ploegh, Mirjam Barendregt en inleiding op de expositie door de voorzitter van de expositiecommissie, Mark van Praagh. Zie ook deploegh
Opening ' New members ' exhibition with works by 8 new Ploegh-members. Until 3 January 2015. MR-ontwerp exhibits with works Colourform, Sensory Perception-To Be, Every breath you colour and Typo Wageningen. Grand opening Sunday 30 november. Introduction of new members by the Chairman of the De Ploegh, Mirjam Barendregt and introduction to the exhibition by the Chairman of the exhibition Committee, Mark van Praagh. See also link above.


Zondag 19 oktober 2014:
Afscheids-/duo-expositie 'Dubbelzijdig' van Petra de Vree & Margo Nelissen. Petra de Vree vertrekt in november voor drie jaar naar Bangladesh, Margo Nelissen is terug van drie jaar wonen op Curacao. Met een lezing van beide kunstenaars. Zie ook petradevree en margonelissen
Farewell-/duo-exhibition ' double-sided ' by Petra de Vree & Margo Nelissen. Petra departs in november for three years to Bangladesh, Margo is back from three years living on Curacao. With a reading of both artists. See also links above.


Zondag 12 oktober 2014:
Opening groepsexpositie 10 jaar Wit, 40 kunstenaars op 10 bij 10. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Galerie Wit te Wageningen. Zie ook galeriewit
Opening group exhibition 10 years Wit, 40 artists on 10 at 10. To celebrate the 10-year anniversary of Gallery Wit Wageningen. See also link above.


Donderdag 9 oktober 2014:
In de bibliotheek te Wageningen start van het Project 'Oprecht Gelogen - Componisten en Kunst', 4 avondvoorstellingen en een doorlopende expositie tot en met 27 november 2014. Een samenwerkingsproject tussen dirigent Cees Mobach en 12 leden van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. MR-ontwerp heeft speciaal voor dit project 'Chorus Mysticus i-IX' gemaakt, geinspireerd door het leven van componist Robert Schumann en muziek die hij componeerde voor de opera 'Faust' van Goethe. MR-ontwerp heeft tevens de affiches, flyers, uitnodigingen en brochure ontworpen. Zie ook bblthk en bkw
Start in the library of Wageningen of the Project ' Sincere Lied- Composers and art ', 4 evenings shows and a continuous exhibition until 27 november 2014. A collaborative project between musician Cees Mobach and 12 members of the Professional artist Platform Wageningen. MR-ontwerp has specifically created for this project ' Chorus Mysticus I-IX ' , inspired by the life of composer Robert Schumann and music he composed for the opera 'Faust' by Goethe. MR-ontwerp also designed the posters, flyers, invitations and brochure. See also links above.


 

Zondag 28 september 2014:
Vierde editie van de Annual Dutch Art Fair (ADAF) in World Fashion Centre/Beursplaza in Amsterdam, 2-daagse beurs voor hedendaagse kunst en design. Zie ook adaf
Fourth Edition of the Annual Dutch Art Fair (ADAF) in World Fashion Centre/Beursplaza in Amsterdam, 2-days fair for contemporary art and design. See also link above.


Zondag 21 september 2014:
Jaarlijkse kunst(markt) in theater Junushoff te Wageningen. Kunst Wageningen is een voortzetting van voorheen de kunstmarkt Wageningen, een kunstmanifestatie met een variatie aan werk van kunstenaars uit het gehele land. Zie ook kunstwageningen
Annual art (market) in theatre Junushoff in Wageningen. 'Kunst Wageningen' is a continuation of art before known as the art market Wageningen, an art event with a variety of work by artists from the whole country. See also link above.


Zondag 21 september 2014:
Finissage in Galerie Wit te Wageningen van expositie 'Tussenruimten' van Marena Seeling en Coen Vernooij. Beide kunstenaars onderzoeken, op volstrekt verschillende wijze, ruimte in de ruimste zin van het woord. Zie ook galeriewit en seeling
Finissage exhibition in Gallery Wit Wageningen of Marena Seeling and Coen Vernooij. Both artists surveys, on completely different ways, space in the broadest sense of the word. See also links above.werk Marena Seeling

Vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2014:

ArtFair Rotterdam in de prachtige Laurenskerk, georganiseerd door Global Art Agency. MR-ontwerp exposeert met de werken Colourform, Every breath you colour, Light DNA: Time vs Lightpollution en Typo Wageningen. Zie ook artfairrotterdam en globalartagency
Artfair Rotterdam in the beautiful Laurens Church, organized by Global Art Agency. MR-ontwerp exhibits with works Colourform, Every breath you colour, Light DNA: Time vs Lightpollution and Typo Wageningen. See also links above.
   

Doorlopend
bij Rabobank Twello te zien: 'Flowers-3' (292x237cm, fototechniek op Dibond), opdracht voor Rabobank Twello, Gemeente Voorst.
Continuous at Rabobank Twello to see: ' Flowers-3 ' (292x237cm, phototechnique on Dibond) commission for Rabobank Twello, Commune Voorst.


   

Dinsdag 24 juni t/m vrijdag 5 september 2014:
bedrijfsexpositie bij SHR in het 'Cambium-gebouw' te Wageningen. MR-ontwerp exposeert met de werken Colourform (120x180cm), Sensory Perception-To be (110x63cm), Typo Wageningen (12x 20x20cm), Every breath you colour (107x70cm), Light DNA: Time vs Lightpollution (12x 60x60cm).
Business-exhibition at SHR ' Cambium-building ' in Wageningen. MR-ontwerp exhibits with works Colourform (120x180cm), Sensory Perception-To be (110x63cm), Typo Wageningen (12 x 20x20cm), Every breath you colour (107x70cm), Light DNA: Time vs Lightpollution (12 x 60x60cm).
Zondag 1 & 8 juni 2014:

met fantastisch weer een atelierroute in Utrecht, 85 locaties en 200 kunstenaars door heel Utrecht. Leuke ontmoeting met Esther Hoogendijk en haar werk/atelier. Zie ook estherhoogendijk en atelierrouteutrecht
with fantastic weather a Studio route in Utrecht, 85 locations and 200 artists across Utrecht. Nice meeting with Esther Hoogendijk and her work/studio. See also links above.
Woensdag 14, 21 en 28 mei 2014:
cursus Kunstfilosofie 'Kunst: waar is het goed voor? Filosofische discussies.' te ArtEZ Arnhem door filosoof Onno Zijlstra. In een serie van drie avonden wordt bekeken hoe vanuit drie stromingen uit de filosofie van de 20/21ste eeuw beelden uit die tijd zijn te zien. Per stroming behandeling van 'twee generaties'. Taalfilosofie: Ludwig Wittgenstein en Susan Langer. Fenomenologie/hermeneutiek: Heidegger en Derrida. Neomarxisme: Marcuse en Ranciere. Zie ook ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie
Course philosophy of art ' art: what is it good for? Philosophical discussions. ' at ArtEZ Arnhem by philosopher Onno Zijlstra. In series of three evenings is studied and discussed how from the angle of three movements in the philosophy of the 20/21st century images from that time can be seen. Per movement ' two generations '. Philosophy of language: Ludwig Wittgenstein and Susan Langer. Phenomenology/Hermeneutics: Heidegger and Derrida. Neo-Marxism: Marcuse and Ranciere. See also link above.Zondag 27 april 2014:
In Museum of the Image (MOTI) te Breda o.a. expositie met werk van Jan van der Ploeg. Hij verbindt de 20ste met de 21ste eeuw door terug te grijpen op kunststijlen en -stromingen en deze te transformeren tot grafische droomwerelden, megalomane symbolen en eenvoudige maar perfect uitgevoerde vlakken. Jan van der Ploeg is kunstenaar van monumentale muurschilderingen in musea en openbare ruimtes. Nog te zien tot september 2014. Zie ook moti
In Museum of the Image (MOTI) in Breda, the Netherlands exhibition with work by Jan van der Ploeg. He connects the 20th with the 21st century by resorting to art styles and graphics and transform these to dream worlds, megalomaniac symbols and simple but perfectly executed planes. Jan van der Ploeg is an artist of monumental wall paintings in museums and public spaces. Still be seen until september 2014. See also link above.


 

Zondag 27 april 2014:
het jaarlijkse Graphic Design Festival in Breda. Met op verschillende locaties exposities, workshops, lezingen, etc. staat GDFB dit jaar stil bij de impact van grafisch ontwerp op de maatschappij, Reconnect the dots. Zie ook graphicdesignfestival
the annual Graphic Design Festival in Breda. At different locations with exhibitions, workshops, lectures, etc. this year GDFB's item is the impact of graphic design on society, Reconnect the dots. See also link above.
Maandag 21 april 2014:

KG80 in Museum Arnhem, dubbelexpositie met Dudok Arnhem ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Klaas Gubbels, een van de meest populaire Nederlandse beeldend kunstenaars. Museum Arnhem, dat een grote collectie werken van Gubbels bezit en in de vaste collectiepresentatie toont, laat het meest recente werk van de laatste vier jaar uit de serie 'super saaie stillevens' zien. Tot en met 27 april 2014. In het Market Garden Plantsoen, Onderlangs, heeft de gemeente Arnhem sinds februari een beeld van Klaas Gubbels laten plaatsen. Zie ook
museumarnhem

KG80 in Museum Arnhem, double exhibition with Dudok Arnhem on the occasion of the 80th anniversary of Klaas Gubbels, one of the most popular artists. Museum Arnhem, which has a large collection of works of Gubbels and shows it in the permanent collection, shows the most recent work of the last four years from the series ' super boring still lifes '. Until 27 april 2014. In the Market Garden Park, Onderlangs, the municipality of Arnhem since February install an image of Gubbels. See also link above.
Zondag 2 maart 2014:

Laatste dag van de Grafiekmanifestatie van Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh in Galerie De Ploegh in Soest. Veel grafiek maar ook andere kunst in oplage. Zie ook
deploegh
Last day of the Grafiekmanifestatie at Artists society de Ploegh in Gallery De Ploegh Soest. Many Graphic but also other art in limited editions. See also link above.